درمان در خارج از کشور بهترین بیمارستان های دنیا-درمان در مدرن ترین بیمارستان های جهان

Menu

جراحی پلاستیک

هدف از شاخه های جراحی پلاستیک و زیبایی ترمیم و بازسازی است. با استفاده از تکنولوژی برش تیغه ای، جراحی زیبایی و پلاستیک ترکیه نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است.

مشاوره جامع به همراه راه کارهای پیشرفته تکنولوژی تصویر سازی دیجیتال و تکنولوژی کامپیوتری را مقدور می سازد. بیشترین جراحی های زیبایی، پلاستیک و ترمیمی عبارتند از: جراحی بینی، جراحی شکم، لیپو ساکشن، جراحی سینه، کشیدن پوست صورت و گردن، جراحی پلک، بالا کشیدن ابرو، برجسته کردن چانه و گونه، انتقال چربی، جراحی دستگاه تناسلی، کشیدن پوست بازو، بوتاکس و بازسازی در موارد مرتبط با غدد.
زیباسازی شامل خدمات بسیاری مانند جوان سازی پوست صورت با تزریق سلولهای چربی و جراحی اندوسکوپیک و درمان های پوستی است.

Categories:   خدمات درمانی در کشورهای مختلف جهان, درمان در ترکیه

Comments