درمان در خارج از کشور بهترین بیمارستان های دنیا-درمان در مدرن ترین بیمارستان های جهان

Menu

درمان و جراحی تومورهای سرطانی

بخش تومور شناسی بیمارستانهای ترکیه خدمات بالینی متنوعی را ارائه می دهند. با ارائه خدمات تشخیص زود هنگام  با به کار گیری تجهیزات نوین PET/CT و درمان سرطان، مراکز درمانی ترکیه راه حل های مخصوص، پیشرفته وبشر دوستانه ای در مبارزه با یکی از بزرگترین تهدیدهای زندگی بشر ارائه می دهند.

در چهارچوب روش های متنوع، انواع تومورهای سخت از طریق شیمی درمانی، زیست درمانی وایمن درمانی به صورت خوراکی، سیستماتیک و موضعی توسط پزشکان متخصص و پرستاران کارازموده درمان می شوند. در این راستا پزشکان ترکیه با استفاده از چاقوی اشعه گاما بیماران سرطانی را بدون انجام جراحی درمان می کنند. به منظور درمان با تابش، پرتو درمانی سه بعدی، پرتودرمانی تلفیقی با شدت بالا (IMRT)، پرتو درمانی داخلی (با منبع تابش محصور شده)، پرتودرمانی ماورای صوت به غدد پروستات ارائه می شود. هر ساله در بیمارستانهای معتبر و خصوصی هزاران جلسات شیمی درمانی، پرتو درمانی به غدد و همچنین جراحی های پیچیده غدد انجام می گیرد.

IMG_9661

Categories:   خدمات درمانی در کشورهای مختلف جهان, درمان در ترکیه

Comments