درمان در خارج از کشور بهترین بیمارستان های دنیا-درمان در مدرن ترین بیمارستان های جهان

Menu

مالزی؛ طب پیشگیری

مالزی سالانه نیم میلیون گردشگر پزشکی دارد. شهرت اصلی مالزی ارائه دو پکیج ویژه به نام «مرد سالم» و «زن سالم» است. هدف این دو پکیج ارئه خدمات پیشگیرانه شامل معاینه های بالینی و آزمایشگاهی با کمترین قیمت است. هزینه این برنامه فقط 340 دلار است، در حالی که در آمریکا 2500 دلار تمام می شود.

Categories:   خدمات درمانی در کشورهای مختلف جهان, درمان در خارج از کشور

Comments