درمان در خارج از کشور بهترین بیمارستان های دنیا-درمان در مدرن ترین بیمارستان های جهان

Menu

دانستی های پزشکی درمانی

دانستی های پزشکی درمانی

ثبت درخواست و مدارک جديد
در صورتي که قبلا براي بيماري خود درخواست و يا مدارکي ثبت نکرده ايد از اين قسمت استفاده کنيد

کاملارايگان
پيگيري درخواست ثبت شده و تکميل مدارک
چنانچه قبلا درخواستي براي يک بيماري خاص ثبت کرده ايد و هم اکنون ميخواهيد مدارک جديدتري براي دريافت مشاوره و جزئيات درمان ارائه کنيد از اين قسمت استفاده کنيد، ضمنا کليه نتايج و پاسخ هاي متخصصين مربوط به درمان بيماري شما نيز در اين بخش نمايش داده خواهد شد.
گامانایف نوعی روش جراحی با اشعه (Radio surgery) است که درطی آن پزشکان ضایعات عمیق مغزی رابدون نیاز به جراحی…