درمان در خارج از کشور بهترین بیمارستان های دنیا-درمان در مدرن ترین بیمارستان های جهان

Menu
ثبت درخواست و مدارک جديد
در صورتي که قبلا براي بيماري خود درخواست و يا مدارکي ثبت نکرده ايد از اين قسمت استفاده کنيد

کاملارايگان
پيگيري درخواست ثبت شده و تکميل مدارک
چنانچه قبلا درخواستي براي يک بيماري خاص ثبت کرده ايد و هم اکنون ميخواهيد مدارک جديدتري براي دريافت مشاوره و جزئيات درمان ارائه کنيد از اين قسمت استفاده کنيد، ضمنا کليه نتايج و پاسخ هاي متخصصين مربوط به درمان بيماري شما نيز در اين بخش نمايش داده خواهد شد.
اولین پیوند اعضا در ترکیه درسال 1969 انجام شد. در حال حاضر بخش زیربنایی پیوند اعضا، درمان موفقی را برای…